Danh mục sản phẩm

Tuya SS190

Loa thông minh Tuya SS190 (Zigbee / Wifi)

Olli Maika

Loa thông minh Olli Maika

Echo Dot (4th Gen)

Loa thông minh Amazon Echo Dot (Gen 4)

Google Home Mini (2nd Gen)

Loa thông minh Google Home Mini (Gen 2)

Google Nest Hub (2nd Gen)

Loa thông minh Google Nest Hub (Gen 2)

Tuya NCL02

Đầu ghi Camera Tuya 8CH (Màn hình LCD)

Tuya NCW02

Đầu ghi Camera Wifi Tuya NVR 8CH

Tuya NCW01

Đầu ghi Camera Wifi Tuya NVR 4CH

Tuya CWO04

Camera Full Color Tuya CWO04 (Outdoor)

Tuya CWO04

Camera PTZ Tuya CIO04 (Outdoor)

Tuya CWO03

Camera PTZ Tuya CWO03 (Outdoor)

Tuya CWO01

Camera Wifi Tuya CWO01 (Outdoor)

Tuya CWI05

Camera Wifi Tuya CWI05 (Indoor)

Tuya CWI04

Camera Wifi Tuya CWI04 (Indoor)

Tuya CWI02

Camera Wifi Tuya CWI02 (Indoor)

Tuya CWI01

Camera Wifi Tuya CWI01 (Indoor)

Tuya VW03

Van nước tự động Tuya VW003 (Zigbee / Wifi)

Tuya VW02

Van nước thông minh Tuya VW02 (Zigbee / Wifi)