100335

Bộ điều khiển trung tâm Miniserver

100336

Bộ điều khiển trung tâm Miniserver Go

LM-HC

Bộ điều khiển trung tâm nhà thông minh Lumi

Bộ điều khiển trung tâm Vconnex

LM-S4-V-T

Công tắc cảm ứng thông minh Lumi 4 nút

LM-MDB

Cảm biến phát hiện chuyển động Lumi

LM-IRZ

Bộ điều khiển hồng ngoại IR

Khóa điện tử thông minh Vconnex

Động cơ rèm thông minh Vconnex

MEADTECH-BTLUMILUXURY

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Luxury cho Biệt thự

MEADTECH-BTLUMIVIP

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Vip cho Biệt thự

MEADTECH-BTLUMIBASIC

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Basic cho Biệt thự

MEADTECH-CC3PNLUMILUXURY

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Luxury chung cư 3 PN

MEADTECH-CC3PNLUMIVIP

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Vip chung cư 3 PN

MEADTECH-CC3PNLUMIBASIC

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Basic chung cư 3 PN

MEADTECH-CC2PNLUMILUXURY

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Luxury chung cư 2 PN

MEADTECH-CC2PNLUMIVIP

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Vip chung cư 2 PN

MEADTECH-CC2PNLUMIBASIC

Trọn bộ nhà thông minh Lumi Basic chung cư 2 PN