Loxone (Made in EU) – No Grimmicks, Real Smart Home – Nhà thông minh thực thụ

28/05/2022

Không ngừng thay đổi cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn luôn là mục tiêu của các cuộc cách mạng công nghiệp, một trong những thành quả của cuộc cách mạng Internet of Things là giải pháp Smart Home đang được ứng dụng rất nhiều tại Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và đang bùng nổ tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ hết về khái niệm cũng như phạm vi ứng dụng giải pháp nhà thông minh. Kính mời quý vị đọc bài presentation sau để cảm thấy giải pháp nhà thông minh vô cùng hữu ích và Loxone là giải pháp thực thụ, tiêu chuẩn world-class cho ngôi nhà của quý vị.