Danh mục sản phẩm

JA-110F

Cảm biến ngập nước có dây JA-110F

GS-133

Cảm biến khí gas độc lập GS-133

JA-110TP

Bộ cảm biến điều nhiệt trong nhà có dây JA-110TP

JA-111ST-A

Cảm biến cháy và khói có dây JA-111ST-A

JA-157P

Cảm biến chuyển động hồng ngoại hai vùng ngoài trời không dây

JA-111SH

Cảm biến chấn động và dịch chuyển có dây JA-111SH

JA-110B

Cảm biến vỡ kính và áp suất có dây JA-110B

JA-151M

Cảm biến từ cửa không dây JA-151M

JA-122PW (G)

Cảm biến chuyển động hồng ngoại kết hợp microwave có dây chống ánh sáng trắng JA-122PW (G)

JA-120PC (90)

Cảm biến chuyển động hồng ngoại có dây có camera chụp ảnh và đèn flash JA-120PC (90)

JA-115P

Cảm biến chuyển động hồng ngoại và thân nhiệt có dây ốp trần JA-115P

JA-110P

Cảm biến chuyển động hồng ngoại gắn tường JA-110P