Module GSM 4G -LTE

Loading...
  • Thương hiệu: Jablotron
  • Mã: JA-194Y
  • Danh mục: Hệ thống an ninh

Module GSM 4G -LTE
Cấp nguồn 12V DC từ tủ trung tâm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to 40 °C
Kích thước: 70 x 37 x 25 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: Trezor Test (No. 3025), EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ANSI SIA DC-09,..
Môi trường lắp đặt trong nhà